TOIMINTATERAPIA-ARVIOINTI

Toimintaterapia on tavoitteellista lääkinnällistä kuntoutusta ja siksi myös asiakkaan toimintakyvyn arviointi on oleellinen osa terapiaa. Toimintaterapian alkuarvioon käytetään yleensä 3-5x 60min. Terapian edetessä jatkuvalla arvioinnilla tarkastellaan eteneekö terapia tavoitteiden suuntaisesti. Terapiajakson päättyessä toteutetaan loppuarviointi.

Fikkarin toimintaterapeutit käyttävät erilaisia lapsille soveltuvia testejä ja mittareita, joiden avulla voidaan arvioida lapsen valmiuksia, taitoja ja esim. leikkiä. Myös asiakkaan tai lähipiirin haastattelu ja mahdollisesti myös toiminnan havainnointi asiakkaan arkiympäristössä on tärkeä osa arviointia.