MUSIIKKITERAPIA SUOMESSA

Suomessa musiikkiterapian käyttö alkoi 1960-luvulla. Ensimmäiset koulutukset käynnistyivät 1970-luvun alussa ja samoihin aikoihin perustettiin myös Suomen musiikkiterapiayhdistys. Musiikkiterapian sovellusalueita ovat mm. psykiatria, neurologiset ongelmat, kommunikaatiohäiriöt, kehitysvammaisten kuntoutus sekä lisäksi päihteisiin, työuupumukseen ja kipuun liittyvät ongelmat.

Musiikkiterapeutteja työskentelee esimerkiksi erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa, kehitysvammahuollossa, kouluissa, vanhustenhoidossa ja vankiloissa. Suuri osa musiikkiterapeuteista toimii kuitenkin yksityisinä palveluntuottajina.

Musiikkiterapeutteja koulutetaan tällä hetkellä Eino Roiha-instituutin toimipisteissä Jyväskylässä ja Tampereella. Musiikkiterapiakoulutukseen hakeutuvilla tulee olla pohjakoulutuksena joko terveydenhuolto-, sosiaali-, opetus - tai musiikkialan tutkinto.

Musiikkiterapian maisteri -ja tohtoriopinnot voi suorittaa Jyväskylän yliopistossa. Musiikkiterapiaan liittyvä tutkimustoiminta on Suomessa vilkasta ja kansainvälisesti tasokasta.

Lähde: www.musiikkiterapia.net