MUSIIKKITERAPIA-ARVIOINTI

Musiikkiterapia-arviointi koostuu yleensä viidestä tapaamiskerrasta, jonka aikana kartoitetaan kuntoutusmuodon soveltuvuutta asiakkaalle. Arvioinnissa tutustutaan musiikkiterapian eri metodeihin sekä kartoitetaan asiakkaan omaa ja alaikäisen ollessa kyseessä, myös hänen huoltajansa motivaatiota terapiaan sitoutumiseen. Terapia on pitkäjänteistä työskentelyä ja edellyttää myös vanhemmilta aikaa ja paneutumista.

Terapiassa myönteinen ja luottamuksellinen vuorovaikutussuhde on merkittävässä roolissa ja siksi arviointijakson aikana asiakkaalla on mahdollisuus pohtia, haluaako hän aloittaa terapian juuri kyseisen terapeutin kanssa.