TERAPIAAN TAKSILLA

Jos terveydenhuollossa katsotaan, että asiakas ei voi sairauden tai sen hetkisen terveydentilansa vuoksi käyttää yleisiä kulkuneuvoja, voidaan matkasta aiheutuneet kustannukset korvata erityisajoneuvon kustannusten mukaisesti esim. oma auto tai erilaiset taksit. Terveydenhuollosta tulee pyytää todistus oikeudesta taksin käyttöön (todistus matkakorvausta varten SV67). Todistus tulee säilyttää itsellä, sillä Kela voi pyytää sitä myöhemmin.

Vakiotaksiasiakkuuden voivat saada esim.

- alle 16- vuotiaat yksin matkustavat lapset
- Kelan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat (KKRL 9§)

Kelan korvaamat taksimatkat tilataan aina alueellisesti keskitetyistä tilausnumeroista.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella Kelan korvaamat taksimatkat tilataan aina numerosta:

(02)1060060

Matkan omavastuuosuus on pienempi, jos taksi tilataan alueellisesta tilausnumerosta. Muualta tilattu matka ei kerrytä matkojen vuotuista omavastuuosuutta (ns. maksukattoa). Kela seuraa matkakaton täyttymistä. Kun se on täyttynyt lähetetään asiakkaalle postitse matkakattokortti, jota näyttämällä ei tarvitse maksaa matkasta taksin kuljettajalle.