KUNTOUTUKSEEN HAKEUTUMISEN POLKU

Jos lapsella/nuorella havaitaan erityistä tuen tarvetta, hänet ohjataan julkisen terveydenhuollon tutkimuksiin esim. neuvolaan tai kouluterveydenhuoltoon. Täältä hänet ohjataan tarvittaessa eteenpäin erikoislääkärin vastaanotolle esim. erityisneuvolaan, neurologian tai psykiatrian poliklinikalle, jossa tehdään tarkempia tutkimuksia tilanteen kartoittamiseksi.

Terapian aloittamiseksi tarvitaan terapiasuositus kuntoutussuunnitelmassa. Erikoislääkäri laatii kuntoutussuunnitelman yhdessä kuntoutustiimin kanssa. Kuntoutussuunnitelmassa mainitaan suositeltu terapiamuoto, terapian tavoitteet, terapiakertojen määrä sekä yhden tapaamisen kesto. Lisäksi mainitaan onko vanhemmille ohjauskäyntejä, joiden tarkoituksena on mahdollistaa hyvä yhteistyö kodin ja terapeutin välillä sekä edistää terapiassa opittujen taitojen siirtymistä asiakkaan arkeen. Kuntoutussuunnitelmassa mainitaan myös mahdolliset terapiakerrat, jotka toteutetaan koti-, koulu- tai päiväkotikäynteinä.

Terapiapalvelun maksajana voivat olla esimerkiksi Kela, sairaanhoitopiiri, kunta, sosiaalitoimi, mielenterveystoimisto, erityisneuvola, perheneuvola tai vakuutusyhtiö.

Useimmiten kuntoutuksen maksamisen ehtona on, että palveluntuottajalla tulee olla voimassa oleva sopimus kyseisen maksajatahon kanssa.

Kuntoutuspäätösten saaminen saattaa kestää 1-3 kuukautta. Kelalta terapiaa hakiessa asiakkaan tai omaisen tulee toimittaa Kelaan kuntoutushakemus ja lääkärin laatima kuntoutussuunnitelma. Asiakas voi itse valita haluamansa terapeutin Kelan palveluntuottajaluettelosta, mutta hänen tulee olla ensin yhteydessä kyseiseen terapeuttiin ja varmistaa onko terapeutilla mahdollisuus aloittaa uuden asiakkaan kanssa. Jos yhteistyö sopii, asiakkaan kannattaa mainita tulevan terapeutin tiedot kuntoutushakemuksessaan. Kun virallinen päätös on saapunut, terapiayhteistyö voi alkaa.