MEILLE ON TÄRKEÄÄ

- Asiakas - ja perhelähtöisyys

- Osallistumisen ja arjen arvostaminen terapian päämääränä

- Moniammatillisuus

- Ammatillinen kehittyminen

- Luottamuksellisuus

- Turvallisuus

- Ammattietiikkaan sitoutuminen